Gastouder Rachelle Jubithana

Ik ben Rachelle Jubithana, getrouwd en moeder van drie dochters. Kinderen lopen als een rode draad door mijn leven, vanaf mijn 18de jaar ben ik werkzaam in de kinderopvang als leidster op verschillende kinderdagverblijven. Ik voldoe aan de deskundigheidseis gesteld in de Wet Kinderopvang en sta geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang onder nummer 160824394. Ik ben in het bezit van een MBO diploma Helpende Welzijn en een geregistreerd kinder EHBO certificaat. De zorg voor mijn gezin en mijn werk als gastouder heb ik sinds 2007 als zelfstandig ondernemend gastouder, samengebracht in de start van mijn eigen kinderopvang Apetoetjes. In mijn benadering naar de kinderen staat duidelijkheid, geduld en rust centraal. Ik bied de kinderen een kader van regels aan en daarbinnen mogen ze heel veel. Door de kinderen positief en enthousiast met woorden te belonen probeer ik hun gedrag binnen dat kader van regels te houden. Ik vind het belangrijk de kinderen op ooghoogte toe te spreken. Ze uit te leggen waarom iets wel of niet mag, er wordt niet alleen maar een ja of nee gegeven. Het bijbrengen van sociale vaardigheden vind ik van groot belang en probeer ik spelenderwijs aan te leren. Denk hierbij aan het met twee woorden spreken wanneer je iets vraagt, bij het aanreiken van speelgoed dank u wel zeggen of alstublieft wanneer je een boterham aangeeft. Tijdens het maken van een uitje leer ik ze mee te kijken in het verkeer en krijgen ze duidelijke instructies over de regels van het naar buitengaan, zoals bijvoorbeeld het vasthouden van de buggy bij het oversteken. Aan de communicatie met ouders hecht ik veel waarde, elkaar raad vragen, tips geven en het scheppen van een goede band om de opvoeding van het kind te kunnen bespreken of direct te kunnen aangeven als er iets is. Ik vind een stabiele situatie voor je gezin heel belangrijk. Duidelijkheid en consequent zijn helpen mij om deze stabiliteit te realiseren. Ik hoop dat de kinderen later kunnen terugkijken op een fijne tijd met hun vriendjes en vriendinnetjes bij de Apetoetjes.

Kinderopvang Apetoetjes

Kinderopvang Apetoetjes is een kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar en biedt ruimte om doorlopend 6 kinderen op te vangen voor 4 dagen en 1 ochtend in de week. Bij Kinderopvang Apetoetjes kunnen we veilig binnen spelen met het aanwezige speelgoed, zingen, knutselen, lezen en gezelschapsspelletje doen. We hebben een mooie ruime afgesloten achtertuin waar de kleintjes veilig kunnen buitenspelen. In de directe omgeving zijn verschillende speeltuinen die regelmatig bezocht worden waar meerdere kinderen uit de buurt samenkomen. Kortom voldoende ruimte voor ontplooiing van uw kind.

Ik werk samen met Gastouderbureau Het Speelkwartier. Dit betekent dat de opvangkosten van uw kind door het rijk en uw werkgever deels kan worden vergoed. Dit alles volgens voorwaarden, wet kinderopvang 2005. Meer informatie over wet kinderopvang 2005 vindt u op www.toeslagen.nl.