Vraagouder

Je bent als ouder op zoek naar opvang dat het beste aansluit op je eigen wensen en dat van je kind. Kleinschalige, huiselijke en flexibele opvang, met een vast en vertrouwd gezicht spreekt je aan. Je zoekt opvang, dat naast een liefdevolle verzorging, ook de ontwikkeling van je kind stimuleert. Maak dan eens kennis met een collega van Het Speelkwartier.