Onze Collega’s

De collega’s die met ons samenwerken, zijn zelfstandig ondernemende gastouders. Zij zijn met behulp van Het Speelkwartier, hun eigen bedrijf in de kinderopvang gestart. Zij zien hun werk als een beroep en zijn trots op hun bedrijf. Zij zijn zelf bepalend voor de kwaliteit van hun opvang en het succes van hun bedrijf.

De collega’s maken gebruik van de franchise mogelijkheden van Het Speelkwartier. Zij dragen onder het logo van Het Speelkwartier hun eigen naamsbekendheid uit met behulp van het door ons ontwikkelde promotiemateriaal. Hiermee werft de collega zelf eigen klanten voor haar eigen kinderopvang.

De collega van Het Speelkwartier voldoet aan de deskundigheidseis en de kwaliteitseis gesteld in de wet kinderopvang. Ze zijn in het bezit van een MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn diploma, of een daaraan gelijkgesteld diploma, of een ervaringscertificaat. Ze hebben een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis. Ze kunnen een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen, ook voor huisgenoten van 18 jaar of ouder. De collega staat als gastouderopvang ingeschreven in het landelijke register kinderopvang zodat u gebruik kunt maken van de aanvraag tot kinderopvangtoeslag.