Het Speelkwartier

Gastouderbureau Het Speelkwartier is een geregistreerd en door de gemeente erkend gastouderbureau. Wij staan als gastouderbureau Het Speelkwartier geregistreerd in het landelijk register kinderopvang onder het nummer 161469589.

Het Speelkwartier is van mening dat goede kinderopvang begint bij de gastouder, omdat zij bepalend zijn voor de kwaliteit van de opvang. Onze hoofdtaak ligt dan ook bij het ondersteunen van de gastouder in zijn/haar eigen kinderopvang. Om dit te kunnen realiseren kiezen wij als gastouderbureau voor een methode waarin wij kunnen samenwerken met gemotiveerde mensen. Wij werken samen met een kleine groep zelfstandig ondernemende gastouders die van het werk als gastouder een beroep hebben gemaakt en hun eigen bedrijf zijn gestart. Onze collega’s vangen meerdere kinderen tegelijkertijd op, voor meerdere dagen in de week, die via ons bureau bemiddelt worden. Zo kunnen wij een relatief kleine groep collega’s persoonlijke aandacht geven, meer tijd en budget vrijmaken voor begeleiding in haar kinderopvang en zo bijdragen aan meer kwaliteit in de opvang.

Verder voert Gastouderbureau Het Speelkwartier faciliterende taken uit voor zowel de ouder als de gastouder. Denk hierbij o.a. aan:

 • De gastouder adviseren en begeleiden in het opzetten van zijn/haar eigen kinderopvang
 • Het vervaardigen van promotiemateriaal voor de gastouder
 • Het aanbieden van een introductiecursus voor startende gastouders.
 • Administratieve en financiële afhandeling
 • Opmaken van Overeenkomsten
 • Uitvoeren van de kassiersfunctie
 • Opmaken van facturen
 • Verstrekken van jaaropgaven
 • Zorg dragen voor het innen en uitbetalen van opvanggelden
 • Versturen van herinneringen
 • Indien nodig, het inschakelen van het incassobureau
 • Verstrekken van informatie
 • Het regelmatig bezoeken van de collega’s
 • Geven van ondersteuning en advies
 • Bewaken van de kwaliteit, veiligheid en hygiëne
 • Organiseren van bijeenkomsten en thema-avonden
 • Verzorgen van de kinder ehbo trainingen.
 • Investeren in gerichte opleiding of op andere wijze van professionalisering van zijn/haar eigen kinderopvang
 • adviseren bij verschillen van inzicht

Wat doet Gastouderbureau Het Speelkwartier?

Wat zijn de verplichte taken van een gastouderbureau?

 1. Op jaarbasis tenminste 16 uur begeleiding en bemiddeling bieden aan de gastouder.
 2. Intake gesprek met de gastouder op het opvangadres
 3. Intake gesprek met de vraagouder
 4. Mogelijkheden creëren voor scholing van gastouders
 5. Gastouders begeleiden bij/voorbereiden op de GGD toetsing en het ondersteunen van de gastouder bij de kwalificatie. (dit betekend een geschikte aanbieder zoeken voor de diplomering MBO niveau 2 en Het certificaat EHBO, gob is niet verplicht deze kosten te betalen)
 6. Minimaal twee keer per jaar het opvangadres bezoeken
 7. Per jaar een voortgangsgesprek met de gastouder (mag gecombineerd worden met een bezoek)
 8. Per jaar een mondeling evaluatiegesprek met de ouders dat schriftelijk wordt vastgelegd (mag gecombineerd worden met een bezoek)
 9. Vraagbaak voor gastouders
 10. Voeren van een administratie met een overzicht van gastouders en ouders
 11. Uitvoeren van een kassiersfunctie
 12. Versturen van een jaaropgave
 13. Het formuleren van een pedagogisch beleid
 14. Het instellen van een oudercommissie
 15. Zorgen voor een regeling voor de behandeling van klachten voor ouders, gastouders en de oudercommissie
 16. Uitvoeren van de risico inventarisatie
 17. Zorgdragen voor een protocol vermoeden kindermishandeling en kenbaar maken aan de gastouder