Toeslag aanvragen

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang dat verstrekt wordt aan de ouders door de overheid. Hoeveel kinderopvangtoeslag de ouder krijgt, hangt af van het inkomen en van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat.
Voor meer informatie kun je naar www.toeslagen.nl

Heb je moeite met het aanvragen van de toeslag kosten kinderopvang? Wij werken samen met Administratiekantoor Punctueel. Zij kunnen de aanvraag toeslag kosten kinderopvang voor jou verzorgen.

Het Speelkwartier kan voor u, tijdens het kennismakingsgesprek, een berekening maken over de eventueel te ontvangen toeslag kosten kinderopvang.